Προεκτάσεις

Παρακάτω αναφέρονται κάποια επιμέρους θέματα που έχουν σχέση με το θέμα μου, καθώς και σχετικές δράσεις επιδιώκοντας αλλαγές τόσο στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, όσο και σε ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
Πιο συγκεκριμένα, ως προς τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, το θέμα αυτό σχετίζεται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, και πιο συγκεκριμένα με τη ρύπανση που δέχεται η ατμόσφαιρα από την κατανάλωση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και να ασχοληθούμε και με άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει η χρήση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως π.χ. την θαλάσσια ρύπανση κατά την χρήση ή τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων από τα πλοία, ή μπορούμε να αναφερθούμε και στην ηχητική ρύπανση που δημιουργεί η πυρηνική ενέργεια,τα εργοστάσια, ο κινητήρας του αυτοκινήτου που καταναλώνει βενζίνη ή πετρέλαιο κ.α.
Στα πλαίσια της κοινωνικής διάστασης και της επιπλέον δράσης, οι μαθητές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα πόστερ με φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικές με το θέμα σε μορφή ενημερωτικής αφίσας, που μπορεί να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου με στόχο την ευαισθητοποίηση και των υπόλοιπων μελών του σχολείου και την ανάληψη πρωτοβουλιών για εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την εξάλειψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Το υλικό αυτό εκτός από το μάθημα της Φυσικής ΣΤ τάξης που έχω επιλέξει εγώ να χρησιμοποιηθεί, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στο μάθημα της Γεωγραφίας Στ τάξης, στο κεφάλαιο “ Η ατμόσφαιρα”, καθώς αναφέρεται σε μια σοβαρή επίπτωση που συμβαίνει στην ατμόσφαιρα, και πιο συγκεκριμένα σε διάφορα φαινόμενα όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου ή της όξινης βροχής κλπ.

%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.jpg
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License