Ενεργοποίηση
%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B7.jpg
  • Τι παρατηρείτε στις εικόνες και γιατί πιστεύετε οτι συμβαίνει αυτό στην ατμόσφαιρα;
  • Θεωρείτε πως ο άνθρωπος έχει ευθύνη για αυτή την κατάσταση;
  • Ποιες πηγές ενέργειας πιστεύετε οτι προκαλούν τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις;

Μεταβείτε στις διδακτικές ενέργειες

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License