Δραστηριότητες 1ης ομάδας

Δραστηριότητα 1η: Αφού παρακολουθήσετε τα βίντεο που ακολουθούν και αντλώντας πληροφορίες από το διαδίκτυο συζητήστε σαν ομάδα και δημιουργήστε έναν εννοιολογικό χάρτη για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

  • Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη πατώντας εδώ.
  • Αφού ολοκληρώσετε την δραστηριότητα αποθηκεύστε τον εννοιολογικό χάρτη ως εικόνα καθώς θα σας χρειαστεί στην 3η δραστηριότητα.

Δραστηριότητα 2η: Αφού διαβάσετε το υλικό που αφορά την ομάδα σας στο ιστολόγιο (εδώ) θα επιστρέψετε εδώ να κάνετε την ακόλουθη άσκηση:

Δραστηριότητα 3η:

1986007.JPG
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σημειωματάριο (εδώ) για να καταγράψετε ότι θέλετε για τη δική σας διευκόλυνση!

Πηγαίνετε πίσω στις διαδικασίες

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License