Δημιουργοί

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τον φοιτητή Μαυρεδάκη Τηλέμαχο στο πλαίσιο του μαθήματος: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» (Γ03Σ06), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, με επόπτη τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκης Ε.Δι.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στοιχεία επικοινωνίας: rg.cou.cde|0317edtp#rg.cou.cde|0317edtp .

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License