Ασκήσεις2

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις ασκήσεις που δημιουργήθηκαν στο παρόν διαδικτυακό διδακτικό υλικό (άσκηση hotpotatoes και puzzle) για τη συλλογιστική ανάδραση!

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License